Okamžik prosím, budete přesměrováni...

41-51-H/01 Zemědělec - farmář se zaměřením na chov koní a jezdectvíObor pro chlapce i dívky ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
Během studia se žáci naučí základním znalostem a dovednostem v rostlinné výrobě jako jsou základní zpracování půdy, předseťová příprava, hnojení, setí a sázení, ošetřování porostů během vegetace, sklizeň a posklizňová úprava produkce za použití strojů a nářadí, jednoduché opravy a technická údržba zemědělské mechanizace. Součástí kvalifikace je i zvládnutí základních znalostí a dovedností v ekonomice a řízení výroby.
V živočišné výrobě zvládnou práce při chovu skotu, ale především koní. Součástí je i příprava k jezdeckému sportu.
Dívky se v odborném výcviku učí i šití a vaření, chlapci především technickým činnostem.
Část odborného výcviku je realizována v zemědělských podnicích v okolí školy.
Součástí výuky je získání řidičského průkazu skupin B nebo T.
Zdravotní požadavky:
Vyžadujeme potvrzení od lékaře, jelikož v tomto oboru se pracuje s technikou a zvířaty.
Farmář

Sekání porostu


Učební plán


Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1.r. 2.r. 3.r.
A. Povinné
-
-
-
-
a) základní
-
-
-
-
Český jazyk a literatura
2
2
2
6
Cizí jazyk
2
2
2
6
Občanská nauka
1
1
1
3
Matematika
1
1
1
3
Biologie
2 -
-
2
Práce s počítačem
1
1
1
3
Základy strojnictví
1
-
-
2
Tělesná výchova
2
2
2
6
Ekonomika podnikání
-
1
1
2
Technická dokumentace
2
-
-
2
Pěstování rostlin
2
1
1
4
Chov zvířat
2
1
1
4
Speciální zootechnika
-
-
2 D 1
Základy zemědělské výroby
-
2
-
1
Zemědělské stroje a zařízení
-
2
3
1
Technologie oprav
-
-
2 CH
4
Motorová vozidla
2
2
2
6
Odborný výcvik
15
17,5
17.5
50
b) výběrové
-
0 - 4
0 - 6
0 - 10