Okamžik prosím, budete přesměrováni...

Zájmová činnost na domově mládeže


Na domově mládeže se žáci mohou zapojit do zájmových kroužků vedených vychovateli - jedná se zejména o kroužky sportovního vyžití:
florbal, volejbal, jízda na koni, posilovna, stolní tenis, sálová kopaná, aerobic, střelba ze vzduchovky, basketbal, nohejbal.

Dále jsou k dispozici kroužky ručních prací - např. vyšívání, malování, příprava školních výstav týkajících se velikonoc, vánoc apod.

Domov mládeže využívá i počítačové učebny školy, kde pod dohledem vychovatelů se žáci mohou zdokonalit v práci s výpočetní technikou.


Rozpis zájmové činnosti: časový harmonogram (škol. rok 2015/16)


Pondělí:
15.00 - 17.00:
- jezdecký kroužek
- počítače

- posilovna

Úterý:
15.00 - 17.00:
- jezdecký kroužek
- počítače

18.30 - 20.00:
- florbal, posilovna


Středa:
13.00 - 15.00:
- volejbal - žáci vs. učitelé
13.00 - 17.00
- výtvarný kroužek
15.30 - 17.30
- počítače
18.30 - 20.00
- míčové hry
-střelba ze vzduchovky

Čtvrtek:
15.00 - 17.00:
- jezdecký kroužek
- počítače
18.30 - 20.00:
- knihovna

Společenské hry:
 - široká nabídka společenských her na vychovatelně
 - foosball, kulečník, šipky

Domov mládeže pořádá pro všechny žáky školy tyto další akce:

 • Účast na soutěžích pořádaných pod hlavičkou AŠSK
 • Celoroční liga v sálové kopané na SOUp Jeseník.
 • Nejlepší šipkař domova.
 • Smíšený míčový trojboj - tříčlenné týmy - volejbal, nohejbal, stolní tenis.
 • Velikonoční přespolní běh s brannými prvky.
 • Velikonoční výstava
 • Turnaj v kulečníku
 • Turnaj ve stolním fotbale
 • Vánoční míčový turnaj za účasti pedagogického sboru
 • Vánoční výstava + ochutnávka cukroví
 • Drakiáda
 • Výtvarné soutěže