Okamžik prosím, budete přesměrováni...

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř


Součástí přijímacího řízení do tohoto oboru je talentová zkouška.

Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.


V průběhu studia se žák naučí:


  • orientaci v technických podkladech pro výrobu uměleckých předmětů z kovů
  • volbě postupu práce, způsobu zpracování nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého kovářství
  • samostatnému zpracování výtvarného záměru a studiu technické dokumentace pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních předmětů uměleckého kovářství
  • zhotovování nástrojů pro potřeby uměleckého kovářství, např.tvarovacích kladiv, kleští, sekáčů apod.
  • zhotovování výrobků uměleckého kovářství a zámečnictví, např. klik a štítů, mříží, vrat plastik, točitých schodišť, ozdobných schodišť apod.
  • zhotovování figurálních plastik, tepaných z měděných nebo mosazných plechů nebo kovaných z oceli
  • povrchové úpravě výrobků uměleckého kovářství cínováním v lázni, chemickým barvením a svářením kovů v ohni
  • montování výrobků uměleckého kovářství a zámečnictví
  • obsluze kovářských pecí a výhní
  • obsluze bucharů a kovacích lisů
Umělecký kovář

Při práci

Učební plán


Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1.r. 2.r. 3.r.
A. Povinné
-
-
-
-
a) základní
-
-
-
-
Český jazyk a literatura
2
2
2
6
Cizí jazyk
2
2
2
6
Občanská nauka
1
1
1
3
Matematika
1 1
1
3
Práce s počítačem
1
1
1
3
Základy ekologie
1
-
-
2
Tělesná výchova
1
1 1
3
Ekonomika
-
-
2
2
Technická dokumentace
1
-
-
1
Dějiny umění
-
2 2
4
Výtvarná výchova
2
2
2 6
Technologie
2
2
2 6
Fotografování
-
- 1 1
Materiály
2
1 -
3
Technologie oprav
-
2
2
4
Odborný výcvik
6 - 12
17,5
17.5
45
b) výběrové
-
0 - 4
0 - 6
0 - 10