Okamžik prosím, budete přesměrováni...

32-56-H/01 Výrobce kožedělného zboží - sedlář, brašnář

Tento obor je podporován Olomouckým krajem formou stipendia. V 1.roč. 300,- Kč/měs. ve 2.roč. 400,- Kč/měs. a ve 3. roč.500,- Kč/měs. Kromě toho mohou žáci za absolvování ročníku s vyznamenáním získat jednorázové odměny v 1.roč. 1500,- Kč, ve 2.roč. 2500,- Kč a ve 3.roč. 5000,-Kč.
Učební obor vhodný pro chlapce i dívky je ukončen závěrečnou zkouškou s výučním listem.

V průběhu studia se žáci naučí:

  • Třídění, hodnocení a výběru materiálu pro výrobu
  • Konstrukci šablon, jejich modelování a úpravám
  • Rozměřování, řezání, stříhání či vysekávání a další manipulaci s díly z různých používaných materiálů
  • Úpravě a zdobení před sestavením výrobku
  • Sesazování dílců a součástí, konečné úpravě výrobku
  • Ručnímu a strojnímu šití výrobků
  • Průběžné a konečné kontrole, označování hotových výrobků
  • Ošetřování a běžné údržbě zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí
Sedlář

Při práci

Učební plán


Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1.r. 2.r. 3.r.
A. Povinné
-
-
-
-
a) základní
-
-
-
-
Český jazyk a literatura
2
2
2
6
Cizí jazyk
2
2
2
6
Občanská nauka
1
1
1
3
Matematika
1 1
1
3
Fyzika
1
-
-
1
Chemie
2 - - 2
Práce s počítačem
1
1
1
3
Ekologie
1
-
-
1
Tělesná výchova
1
1
1 3
Ekonomika
-
-
2
2
Materiály
1,5
1,5
0,5
3,5
Modelářství
1
1 1 3
Technologie
1
-
-
1
Odborný výcvik
6 - 12
17,5
17.5
45
b) výběrové
1
2
2
5