Okamžik prosím, budete přesměrováni...

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů


Učební obor ukončovaný závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
Absolvent tohoto oboru získá základní znalosti zemědělské výroby, konstrukce v zemědělství používaných strojů a nářadí.
V praxi se naučí:
 • Čtení a využití technické dokumentace
 • Stanovení metod a pracovních postupů pro údržbářské a opravářské činnosti
 • Ručnímu a strojnímu obrábění technických materiálů, tváření za tepla a tepelné zpracování
 • Ruční svařování kovových materiálů, plamenem a elektrickým obloukem
 • Údržbě a opravám strojů, zařízení, technologických linek, mobilních energetických prostředků v zemědělské výrobě
 • Montáž a seřizování strojů, zařízení a technologických linek v zemědělské výrobě
 • Renovaci opotřebených součástí zemědělských strojů a zařízení
 • Vyhodnocení technického stavu strojů a zařízení s využitím diagnostických metod a přístrojů
 • Odzkoušení provedených oprav a montáží strojních součástí
 • Řízení a obsluze motorových vozidel v zemědělské výrobě
 • Vedení provozní evidence
Součástí učebního oboru je kurz svařování elektrickým obloukem a řezání plamenem. Rovněž je umožněno žákům získat řidičské oprávnění skupin B, T, C.
Opravář zemědělských strojů

Naše dílny

Učební plán


Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1.r. 2.r. 3.r.
A. Povinné
-
-
-
-
a) základní
-
-
-
-
Český jazyk a literatura
2
2
2
6
Cizí jazyk
2
2
2
6
Občanská nauka
1
1
1
3
Matematika
2
1
1
4
Fyzika
1
1
1
3
Práce s počítačem
1
1
1
3
Základy ekologie
1
-
-
2
Tělesná výchova
2
2
2
4
Ekonomika
-
-
2
2
Technická dokumentace
2
-
-
2
Strojírenská technologie
1 - 2
-
-
1 - 2
Strojnictví
1 - 2
-
-
1 - 2
Technologie
1
-
-
1
Základy zemědělské výroby
-
2
-
1
Zemědělské stroje a zařízení
-
2
3
1
Technologie oprav
-
2
2
4
Motorová vozidla
2
2
2
6
Odborný výcvik
6 - 12
17,5
17.5
45
b) výběrové
-
0 - 4
0 - 6
0 - 10