Okamžik prosím, budete přesměrováni...

Nástavbové studiumPřesunuto do školy v JeseníkuPodnikání - denní


64 - 41- L/51 - Podnikání


Dvouletá denní forma studia.

     Nástavbový studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů všech odborností. Studium je bezplatné dvouleté, zakončené maturitní zkouškou. Studium je zaměřeno převážně na ekonomické vzdělávání (ekonomika, účetnictví, marketing a management) ale zahrnuje i základní předměty všeobecné (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika) a odborné (právní nauka, elektronická komunikace).
Žáci mohou získat řidičské oprávnění sk. A, B, C, T formou nepovinné výuky. Tato výuka je nabízena za úplatu.

Podnikání - večerní


64 - 41- L/51 - Podnikání


Otevření je v plánu pro školní rok 2014/2015.
Tříletá večerní forma studia
Nástavbový studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů všech odborností.

     Studium je bezplatné tříleté, zakončené maturitní zkouškou. Je zaměřeno převážně na ekonomické vzdělávání (ekonomika, účetnictví, marketing a management) ale zahrnuje i základní předměty všeobecné (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika) a odborné (právní nauka, elektronická komunikace).