Okamžik prosím, budete přesměrováni...

41 - 45 - M / 01 Mechanizace a služby


 

      Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení), pro žáky, kteří úspěšně ukončili základní školu. Tento obor je poměrně široký, jelikož v průběhu studia získají žáci znalosti a dovednosti nejen strojírenského a zemědělského charakteru, ale součástí osnov je i ekonomika, právo a výpočetní technika, což značně rozšiřuje možnosti uplatnění uchazečů. Žáci mají v průběhu studia možnost získat řidičské oprávnění sk. B, T, C, (zdarma). Součástí studia jsou i praxe na smluvních pracovištích, takže se žáci seznámí s prací v kolektivu dospělých a tím snazší bude pro absolventy zapojení se do pracovního procesu.

       Samozřejmostí je i možnost pokračování na vysoké škole.