Okamžik prosím, budete přesměrováni...

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář


Tříletý učební obor pro chlapce i dívky.
Teoreretická výuka se v pravidelných týdenních intervalech střídá s výukou praktickou v dílnách školy či na smluvních pracovištích.
Žáci se naučí kování na všech druzích kovacích strojů, ručnímu kování, podkování, tepelnému zpracování ocelí, běžné údržbě a opravám zemědělských strojů a zařízení. Součástí dovedností jsou rovněž základní opravy zemědělských strojů a zařízení, strojní obrábění, základy svařování.
V průběhu studia získávají žáci řidičské oprávnění skupiny T a opravnění pro svařování CO2.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a ziskem výučního listu.


Kovář podkovář

Kutí koní

Učební plán


Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1.r. 2.r. 3.r.
A. Povinné
-
-
-
-
a) základní
-
-
-
-
Český jazyk a literatura
2
2
2
6
Cizí jazyk
2
2
2
6
Občanská nauka
1
1
1
3
Matematika
2
1
1
4
Fyzika
1
1
1
2
Práce s počítačem
1
1
1
3
Základy ekologie
1
-
-
1
Tělesná výchova
2
1 1
4
Ekonomika
-
-
2
2
Technická dokumentace
2
-
-
2
Strojírenská technologie
2
-
-
2
Strojnictví
1
-
-
1
Technologie
1
3
3 7
Zemědělská výroba a mechanizace
-
2
1 3
Podkovářství
-
1 1 2
Motorová vozidla
- -
2
2
Odborný výcvik
15
17,5
17.5
50
b) výběrové
-
- -
-